België

België

Steun voor jonge Belgische musici en kansarm publiek

De aankoop van een instrument vormt vaak een aanzienlijke financiële barrière voor het beoefenen van muziek. Music Fund steunt organisaties die muziekcursussen en -projecten opzetten voor kinderen, jongeren en volwassenen die in een kwetsbare sociaal-economische situatie leven, door het schenken van instrumenten.

Enkele van de muziekprojecten die Music Fund in de afgelopen jaren gesteund heeft gesteund, zijn:

  • de vereniging De Rode Antraciet, die sport en cultuur in het gevangeniswezen in Vlaanderen en Brussel bevordert.
  • het Maison Citoyenne van Durbuy/Barvaux, waar het Plan voor Sociale Cohesie gitaarlessen organiseert voor een kwetsbare doelgroep die geen plaats vindt in een muziekacademie of -school.
  • de dienst opvang asielzoekers van het Rode Kruis (ADA Melreux/Jupille), die streeft naar de ontwikkeling van een gemeenschappelijke en collegiale aanpak van de administratieve, juridische en sociale ondersteuning, medische follow-up, onderwijs, opleiding en dagelijkse activiteiten voor asielzoekers.
  • Dynamo International, een open centrum voor kinderen en jongeren van 0 tot 22 jaar. De vereniging organiseert muzikale activiteiten voor groepen kansarme jongeren in Brussel en Namen.

Workshops gitaarbouw in de gevangenis

Gitaarbouw bestaat uit precisiewerk en vereist bezinning, kalmte en geduld. Het biedt de mogelijkheid zich volledig in het productieproces te bekwamen, maar kent ook een socialisatieproces, al is het maar door de interactie met een opleider. In de overtuiging dat dit soort leren een relevante rol kan spelen bij gedetineerden, heeft Music Fund tussen 2014 en 2018 en dankzij de steun van CERA en de Provincie Luxemburg, verschillende activiteiten ontwikkeld binnen de gevangenis van Marche-en-Famenne.

Een eerste schenking van instrumenten (ter ondersteuning van de oprichting van een muziekcursus binnen de gevangenisstructuur) werd gevolgd door een basiscursus reparatie en onderhoud van gitaren (2015) en een workshop ukelele bouwen (2016). Dankzij de sterke motivatie van de deelnemers organiseerde Music Fund vervolgens in 2017-2018 niet minder dan 18 trainingen gitaar bouwen ten behoeve van zes gedetineerden.

Gesterkt door deze ervaring wil Music Fund deze actie uitbreiden tot buiten de gevangenis en werken aan de professionele reïntegratie van ex-gedetineerden door lange cursussen gitaarbouw aan te bieden – hetzij in zijn ateliers in Marche-en-Famenne, hetzij in partnerschap met Belgische scholen en ateliers voor gitaarbouw.

Ukuleles gebouwd in een Belgische gevangenis voor kinderen in Gaza, of hoe je jezelf kunt zijn door aan anderen te geven

Het project “Bouwen met Muziek” van Music Fund werd geselecteerd als één van de 200 projecten voor De Warmste Week 2021 met als thema “Kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen” !

Men kan zichzelf pas zijn door zich te bevrijden van de vooroordelen die samenhangen met zijn sociale en/of economische situatie, en door toegang te krijgen tot wat ons wezenlijk maakt: onze gevoeligheid. Jezelf kunnen zijn hangt samen met de kansen die je in het leven krijgt. Kunnen zijn wie je bent, is ook mogen en de mogelijkheid hebben om jezelf te kunnen zijn.

Met het project “Bouwen met Muziek” wil Music Fund trachten om het maatschappelijk herstel van gedetineerden in de gevangenis van Marche-en-Famenne te bevorderen, hun betrokkenheid op de samenleving te verhogen en stigmatisering te doorbreken. In het project geven 6 gedetineerden op actieve manier vorm aan een zinvol project én leren ze tegelijkertijd een stiel door de bouw van muziekinstrumenten (36 ukeleles) voor kinderen in Gaza, die naar school gaan in de lagere scholen van de Verenigde Naties.

“Bouwen met Muziek” gaat naast het bouwen van muziekinstrumenten ook over het bouwen van zelfwaarde, het bouwen van bruggen, het bouwen van dromen. Het project wil ons er aan herinneren dat de toegang tot cultuur meer is dan een fundamenteel recht, het is een noodzaak.

Met steun van Koning Boudewijnstichting, StewMac en Madinter

Bent U een vereniging, een professionele reïntegratie-organisatie, een maatschappelijk werker, een luthier en u wilt bijdragen aan dit project?

Neem contact op met Christian Bertram
christian.bertram@musicfund.eu / +32 474 48 16 85