Onze geschiedenis en filosofie

Camion d'instruments vers la Palestine

Geschiedenis

Music Fund is ontstaan uit een bijzondere samenwerking tussen Oxfam-Solidariteit en het muziekensemble Ictus. Sinds 2002 reizen muzikanten van Ictus regelmatig naar Palestina, Israël en Mozambique om stages en muzieklessen te organiseren in verschillende muziekscholen. Op één van die reizen in Palestina werd Lukas Pairon, de toenmalige directeur van Ictus en de oprichter van Music Fund, getroffen door de moeilijke omstandigheden waarin veel muzikanten moeten werken. Vooral het gebrek aan goede muziekinstrumenten viel op.

Zo ontstond al snel het idee om muziekinstrumenten in België in te zamelen en naar Palestina en Israël te sturen. In 2005 zamelden we zo, met de steun van Oxfam-Solidariteit, 500 instrumenten. Die konden we op het einde van dat jaar naar Palestina en Israël sturen. Op de vrachtwagen die de instrumenten naar het Midden-Oosten bracht, stond het motto van Music Fund te lezen: “Give Music a Chance”. Al snel volgden nog andere transporten naar Afrika en het Midden-Oosten.

Maar om van deze giften een doeltreffend instrument van ontwikkeling te maken, was er meer nodig. Daarom werkte Music Fund een opleidingsprogramma voor herstellers van muziekinstrumenten uit. Zo zouden partnerorganisaties zelf kunnen instaan voor het onderhoud van hun instrumenten.

Music Fund is ondertussen uitgegroeid tot een organisatie met 3 vaste werknemers en een groot aantal tijdelijke medewerkers en vrijwilligers in binnen- en buitenland. Naast het administratief kantoor in Brussel, beschikt Music Fund over een atelier in Marche-en-Famenne en een instrumentendepot in Jemelle.

In 2010 riep de Europese Commissie Music Fund uit tot “Best Practice in Culture and Development”.

Onze filosofie

We zijn er ons heel goed van bewust dat muziek en het bespelen van een instrument op zich geen conflicten oplossen of economische ontwikkeling bevorderen. Maar we hebben wél gemerkt dat goed gestructureerd muziekonderwijs een rol kan spelen in de (her)opbouw van een samenleving. Bijvoorbeeld omdat de aandacht minder geconcentreerd is op de ellende van oorlog en armoede, maar naar cultuur gaat.

In de regio’s waar Music Fund actief is, is er voor veel jongeren weinig perspectief waardoor ze gemakkelijk verleid worden, deel te nemen aan een gewapend conflict of aan criminele activiteiten.

Muziek kan hiervoor een uitweg bieden. Het (samen) muziek maken vergt concentratie, discipline, dialoog en het naleven van regels en afspraken en kan zo een belangrijk tegengewicht vormen voor geweld.

Music Fund wil niet “helpen”, maar wil bijdragen aan de zelfstandigheid en autonomie van onze partners. We doen dit door het uitwisselen van kennis en ervaring, door capaciteitsversterking en door het ter beschikking stellen van instrumenten, gereedschappen en onderdelen.

Music Fund werkt samen met een beperkt aantal partners, meestal muziekscholen, in een beperkt aantal landen én gericht op een zeer specifieke sector: muziekinstrumenten en het onderhoud en reparatie ervan.

Dit stelt ons in staat een persoonlijke en evenwichtige relatie op te bouwen met elk van deze partners.

Music Fund stuurt niet alleen specialisten uit om projecten te ondersteunen, maar rekent in haar eindbalans ook op de interculturele ervaring van deze specialisten, die vaak met een enorme bagage en rijke ervaringen terugkomen.

Music Fund wil ook banden te smeden tussen de originele eigenaars van de instrumenten en de uiteindelijke spelers. Dankzij onze database kan een schenker steeds het verdere leven van zijn/ haar instrument volgen.

Music Fund ondersteunt ook in eigen land organisaties die muzieklessen aanbieden en muziekprojecten organiseren. Door het ter beschikking stellen van muziekinstrumenten aan maatschappelijk kwetsbare doelgroepen proberen we bij te dragen tot het wegwerken van een belangrijke financiële drempel voor actieve muziekparticipatie: de kosten van de aankoop van een instrument.