Kivu

Kivu

Ndaro Culture (Bukavu, Zuid-Kivu)

Ndaro Culture is een culturele vereniging in het Oost-Congo, die zich inzet voor het welzijn van kunstenaars en voor de sociaal-culturele integratie van kinderen in moeilijke situaties.

Sinds 1997 is Oost-Congo getekend door talrijke conflicten. De stad Bukavu en haar omgeving zijn daarbij niet gespaard gebleven. Thomas Lusango en zijn kompanen richtten in 2014 Ndaro op, ongetwijfeld het eerste culturele centrum in Bukavu. Voordien beschikte deze stad van bijna twee miljoen inwoners niet over een muziekschool – in tegenstelling tot haar buurstad in Noord-Kivu, Goma. Vandaag biedt Ndaro kwetsbare groepen (straatkinderen, voormalige kindsoldaten en kinderen uit gezinnen met zeer bescheiden inkomens) de mogelijkheid om verschillende instrumenten te leren van meer ervaren muzikanten.

In 2017 werd de samenwerking tussen Music Fund en Ndaro verwezenlijkt door een schenking van 180 instrumenten en de oprichting van een eerste opleidingscursus gewijd aan het onderhoud van blaasinstrumenten en gitaren, gevolgd door cursussen in vioolbouw en pianostemmen en onderhoud. Een grote brand in oktober 2018 verwoestte niet alleen het gebouw van Ndaro, maar ook een groot deel van de door Music Fund gedoneerde instrumenten. Music Fund ondersteunde de wederopbouw van Ndaro Culture door middel van een nieuwe donatie van 235 instrumenten, waaronder gitaren, drums, synthesizers en geluidsapparatuur voor de opnamestudio van het centrum.

Onze actie in 2021-2023

    • Verdere opleiding de technici in gitaarbouw, reparatie van blaasinstrumenten en pianostemmen van Ndaro.
    • Professionalisering van de opnamestudio en geluidstechnici van Ndaro.
    • Steun voor de ontwikkeling en diversifiëring van de door het centrum georganiseerde educatieve en culturele activiteiten.

Foyer Culturel de Goma (Noord-Kivu)

De Foyer Culturel de Goma (FCG) wil jongeren in Noord-Kivu kennis laten maken met kunst in al zijn vormen. FCG zet zich actief in voor de opleiding van kunstenaars en de bevordering van cultuur in het gebied van de Grote Meren.

Tot op heden is het FCG uitgegroeid tot dé culturele referentie in Goma: bijna 700 kinderen, tieners en volwassenen volgen er theater-, dans- en muziekcursussen. De muzikale disciplines omvatten momenteel zang, gitaar, piano en percussie. Door gezinnen en scholen te steunen, levert het FCG een blijvende bijdrage aan het onderwijs van de jongeren van de stad.

Elke zaterdag organiseert het FCG de ‘Sanaa Weekends’, waarbij artiesten uit Goma de kans krijgen op te treden voor een publiek van bijna 4.000 mensen. Het FCG is eveneens de initiatiefnemer van het Amani-festival. Een festival met lokale, regionale en internationale artiesten dat sinds 2013 jaarlijks meer dan 30.000 festivalgangers uit de hele regio samenbrengt.

In 2019 heeft Music Fund een nieuw partnerschap met de Culturele Foyer bezegeld door tien gitaren te schenken en enkele van haar leden uit te nodigen voor de in Bukavu georganiseerde opleidingssessies.

Onze actie in 2021-2023

  • Ondersteuning van de ontwikkeling van het cursusaanbod van
  • Steun voor de oprichting van de fanfare “Lac Kivu”, ter ondersteuning van het werk dat ter plaatse wordt verricht door de Franse band Mortal Combo.
  • Versterking van de vaardigheden van de leden van FCG op het vlak van herstelling van instrumenten (met de nadruk op blaasinstrumenten en piano’s).
  • Beroepsopleiding van geluidstechnici.

Project in de kijker

zelfstudie in geluidstechniek in Noord- en Zuid-Kivu (2021-2024)

Gezien de aanwezigheid van een opnamestudio binnen Ndaro Culture en op verzoek van Thomas Lusango en zijn team, organiseerden Music Fund en de ngo AfriSCENE een eerste opleiding in geluidstechniek in Bukavu, waarbij  studenten uit Goma eveneens welkom waren.

Op basis van deze ervaring hebben de twee verenigingen besloten om vanaf september 2021 in Bukavu en Goma een lange en autonome opleiding te starten, gewijd aan studio-opname (2021-2022) en concert-geluidstechniek (2022-2024). Music Fund en AfriSCENE willen op deze manier een educatief programma van hoge kwaliteit op het gebied van geluidstechniek tot stand brengen en toegankelijke is voor zoveel mogelijk mensen. Er is in de regio veel vraag naar dit soort opleiding (met name dankzij de aanwezigheid van het Amani-festival). Online leren vormt, door de mogelijkheid van follow-up van op afstand, een vernieuwende en interessante aanvulling op cursussen in situ, die van nature beperkter en meer gespreid zijn in de tijd.

Music Fund en AfriSCENE willen de financiële autonomie van de projecten die zij steunen versterken door de verwerving van direct bruikbare en inkomsten genererende vaardigheden. Deze financiële autonomie van de structuren, actief  op het gebied van muziek in de Kivu-regio, is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van andere activiteiten, zowel culturele (organisatie van evenementen of concerten, enz.) als educatieve (muzieklessen, enz.).

De projecten van Music Fund in Noord- en Zuid-Kivu worden gesteund door de Congolese Trust Merchant Bank.
Het project rond de opleiding in geluidstechniek wordt gesteund door het Institut français.