Onze aanpak

Inzamelen, herstellen en verdelen van instrumenten

Music Fund is gegroeid uit een eerste inzameling van muziekinstrumenten in 2005. Sinds 2006 doen we dat eigenlijk niet meer zelf. Concertorganisatoren in verschillende Europese landen hebben de collectes overgenomen. Dikwijls organiseren zij een collecte in het kader van een concert, festival of een ander evenement. Dankzij deze collectes en dankzij onze 18 permanente inzamelpunten ontvangen we het hele jaar door instrumenten.

Experts kijken de ingezamelde instrumenten dan grondig na en repareren ze als dat nodig is. Tal van instrumentenbouwers en -herstellers, maar ook opleidingen instrumentenbouw zijn bereid om deze evaluaties vrijwillig op zich te nemen. Elk instrument dat onze ateliers verlaat, moet bespeelbaar en in goede staat zijn. Zowel het instrument als de herstellingen die uitgevoerd worden, worden bijgehouden in een database om elk instrument te kunnen volgen en de schenker ervan op de hoogte te kunnen houden.

Op grote instrumentenbeurzen zoals de MusikMesse in Frankfurt of Music China in Shanghai kunnen we contact leggen met mogelijke partners en sponsors. Zo krijgen we nieuwe instrumenten, maar ook hoezen, accessoires, snaren en reserveonderdelen.

Eens hersteld worden de instrumenten verstuurd naar onze partners. Dit doen we in containers voor grote transporten, maar ook in kleine verzendingen, bijvoorbeeld via individuele koeriers.

 

Samenwerking met partners in het Zuiden: selectie en doelstellingen

Music Fund werkt steeds samen met al bestaande projecten. Vanzelfsprekend moet muziek een centrale plaats innemen in deze projecten. Maar dit staat los van de muziekstijl of -genre. Belangrijk is wel dat westerse instrumenten gebruikt worden. En dat het project zich richt op jongeren of andere kwetsbare doelgroepen.

Music Fund start zelf geen samenwerkingen op. Het is steeds de Zuidpartner die ons contacteert met de vraag tot samenwerking. Zeer dikwijls vertrekt deze samenwerking van een vraag naar instrumenten, maar blijkt snel dat er ook nood is aan een hersteller en een herstelatelier. Samen met de partner brengen we de noden van de organisatie in kaart en stellen we een projectplan op. Dit plan bestaat uit verschillende onderdelen:
·      ter beschikking stellen van instrumenten (ontlening of gift)
·      oprichten van een herstelatelier
·      opleiding van één of meer reparateurs
·      uitwisseling van expertise.

Bij de keuze om al dan niet samen te werken met een organisatie spelen de duurzaamheid van de organisatie en haar lokale verankering een rol.

Music Fund probeert de zelfstandigheid van de ateliers en de herstellers te garanderen door steeds te werken met materiaal dat lokaal voorhanden is. Dit zowel voor grondstoffen als gereedschappen.

Voor Music Fund gaat het ter beschikking stellen van muziekinstrumenten steeds hand in hand met het opleiden van een reparateur en het inrichten van een herstelatelier. Maar in uitzonderlijke gevallen kan daarvan afgeweken worden. Als de projectpartner zelf kan instaan voor het onderhoud van de instrumenten, gebeurt het dat we een aantal instrumenten schenken, zonder daar een opleiding of inrichting van een atelier aan koppelen.

 

Lokale herstelateliers en reparateurs

Eén van de belangrijkste doelstellingen van Music Fund is het oprichten van permanente herstelateliers en het opleiden van reparateurs. Deze twee gaan steeds hand in hand en verlopen volgens een vast stramien:

  1. Een initiatie-sessie van één à twee weken bij de projectpartner. Deze sessies worden meestal gegeven door een Europees expert. De deelnemers worden geselecteerd door de projectpartner.
  2. Inrichten van een ruimte als atelier. Dit atelier voorzien we van de nodige werkinstrumenten.
  3. De meest getalenteerde deelnemers worden geselecteerd voor een opleiding als instrumentenhersteller. Deze opleiding duurt verschillende jaren en loopt via verschillende opleidingssessies van een aantal weken en een eventuele langere opleiding ter plaatse.

Stages van verschillende maanden in Europa. Dit kan plaats vinden in ons eigen atelier voor snaar- en blaasinstrumenten in Marche-en-Famenne, of op andere plaatsen, afhankelijk van de begeleider (bv voor vioolherstellers in Cremona in Italië dankzij onze samenwerking met Milano Musica).

Idealiter wordt de opgeleide hersteller na verloop van tijd betaald door de partnerorganisatie.

In 2009 is Music Fund begonnen met het ontwikkelen van ‘Zuid-Zuid’ projecten. Hierbij sturen we door ons opgeleide reparateurs naar andere regio’s waar Music Fund actief is om daar opleidingen te geven. Zo kunnen zij hun ervaring delen en uitwisselen met andere projectpartners.

 

Expertisecentrum in Marche-en-Famenne

Dankzij de stad Marche-en-Famenne beschikt Music Fund sinds 2013 over 2 professionele ateliers: één voor het herstellen van gitaren en één voor blaasinstrumenten. Alle verzendingen en herstellingen van instrumenten worden vanuit Marche-en-Famenne gecoördineerd. En het is ook in deze ateliers dat onze stagiaires terecht kunnen voor hun opleiding.

Zie ook: https://musicfund.eu/nl/projecten/music-fund-in-marche/