Doe een gift

Waarom vriend van Music Fund worden?

Dankzij uw maandelijkse steun kan Music Fund volgende dingen realiseren:

  • Voor € 5 per maand kunnen we een muziekinstrument verzenden naar één van onze muzikale partnerorganisatie in het Zuiden.
  • Voor €10 per maand kan een jonge leerling een basisvorming krijgen in het herstellen van muziekinstrumenten.
  • Voor € 50 per maand kunnen we een herstelatelier oprichten
  • Voor € 150 per maand kan één van onze stagiairs een voortgezette vorming krijgen in het herstellen van muziekinstrumenten.

Wie zijn de vrienden van Music Fund?

De Vrienden van Music Fund zijn mensen zoals jij en ik, mensen die besloten hebben om “muziek een kans te geven”.

Zij ondersteunen de projecten van Music Fund op een duurzame manier door op regelmatige tijdstippen te steunen.

Een maal per jaar nodigen we alle Vrienden van Music Fund uit op een concert dat we voor hen organiseren. Het ideale moment om de medewerkers en vrijwilligers van Music Fund, de experts en de stagiairs in opleiding te ontmoeten.

Fiscaal voordeel

Voor elke gift van € 40 of meer per jaar kan u tot 45% van uw gift aftrekken van uw belastingen.

Voor een gift van € 15 per maand, kan u zo € 81 recupereren.

Music Fund mag zelf geen fiscale attesten afleveren. Daarom hebben we een rekening “vrienden van Music Fund” bij de Koning Boudewijnstichting. Zij zullen u het fiscaal attest bezorgen.

Opgelet: voor een gift via PayPal kunnen geen fiscale attesten gegeven worden.