De Warmste Week 2021 – NL

Ukuleles gebouwd in een Belgische gevangenis voor kinderen in Gaza,
of hoe je jezelf kunt zijn door aan anderen te geven

Het project “Bouwen met Muziek” van Music Fund werd geselecteerd als één van de 200 projecten voor De Warmste Week 2021 met als thema “Kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen” !

Men kan zichzelf pas zijn door zich te bevrijden van de vooroordelen die samenhangen met zijn sociale en/of economische situatie, en door toegang te krijgen tot wat ons wezenlijk maakt: onze gevoeligheid. Jezelf kunnen zijn hangt samen met de kansen die je in het leven krijgt. Kunnen zijn wie je bent, is ook mogen en de mogelijkheid hebben om jezelf te kunnen zijn.

Met het project “Bouwen met Muziek” wil Music Fund trachten om het maatschappelijk herstel van gedetineerden in de gevangenis van Marche-en-Famenne te bevorderen, hun betrokkenheid op de samenleving te verhogen en stigmatisering te doorbreken. In het project geven 6 gedetineerden op actieve manier vorm aan een zinvol project én leren ze tegelijkertijd een stiel door de bouw van muziekinstrumenten (36 ukeleles) voor kinderen in Gaza, die naar school gaan in de lagere scholen van de Verenigde Naties.

Er wordt connectie gemaakt met een maatschappelijke realiteit buiten de gevangenis en de gedetineerden kunnen hun steentje bijdragen aan de verwezenlijking van de dromen van kinderen elders.

“Bouwen met Muziek” gaat naast het bouwen van muziekinstrumenten ook over het bouwen van zelfwaarde, het bouwen van bruggen, het bouwen van dromen. Het project wil ons er aan herinneren dat de toegang tot cultuur meer is dan een fundamenteel recht, het is een noodzaak.

Wilt u het project van Music Fund steunen?

Doe een vrije gift

Koop een vlammetje

Organiseer een actie