François MATARASSO

(United Kingdom)

community arts worker, researcher en auteur

Presentatie: Muziek en sociale verandering - intenties en resultaten

In mijn lezing zal ik een omschrijving van kunst voorstellen die de creatieve inbreng erkent van zowel de kunstenaar als van het publiek (dit houdt ook in dat ik een interpretatie geef aan deze termen). Daaruit zal blijken dat muziekprogramma's met een sociaal oogmerk hun resultaten niet kunnen plannen of waarborgen en dat het derhalve nauwkeuriger is om te stellen dat zij de voorwaarden voor individuele en sociale verandering kunnen creëren. Wat de deelnemers vervolgens met deze voorwaarden doen zal van henzelf afhangen. De relatie tussen de kunstenaar en de deelnemer is daarom niet instrumenteel, maar wederzijds, responsief en creatief. De gevolgen, zowel voor de praktijk als voor de evaluatie zullen onder de loupe worden genomen. Beleidsmakers en subsidiegevers zoeken vaak een onbereikbare zekerheid die gemodelleerd is op willekeurig gecontroleerd onderzoek, terwijl waarschijnlijkheid, zoals gebruikelijk in de geneeskunde, een meer accuraat en bruikbaar concept is voor het nagaan van de resultaten van de sociale impact van muziek maken.

 

Biografie

François Matarasso is sinds 35 jaar een "community arts worker", onderzoeker en schrijver, zowel in de UK als internationaal. Zijn kunstpraktijk omvat o.a. theater, visuele kunst en schrijfprojecten in sociaal achtergestelde buurten, zorginstellingen, gevangenissen en dergelijke. Zijn research omvat "Use or Ornament?" (1997) over de sociale impact van participatie in kunst. Hij deed evaluatiewerk in de UK, Oost-Europa, Centraal Azië, Colombia en Burkina Faso. Zijn recentste werk betreft een serie boeken over een onderschat aspect van hedendaagse cultuur genaamd ‘Regular Marvels’.

Meer informatie:

http://regularmarvels.com
http://parliamentofdreams.com